Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic

Asociația de  Dezvoltare Intercomunitară AQUASIC  este persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, fără scop patrimonial, cu caracter neguvernamental, autonom și apolitic.

Scopul Asociației

Asociația are principalul scop promovarea potenţialului turismului şi a turismului balnear în judeţul Covasna cu privire la obiectivele realizate prin Proiectul „Drumul apelor minerale - A borviz útja” în cadrul programului Phare 2004-2006 – Coeziune Economică şi Socială (CES) în comunele Belin, Bodoc, Malnaş şi Vâlcele şi a Bazei de tratament Hătuica din comuna Cătălina.

Membrii Asociației

Sunt următoarele unităţi administrativ-teritoriale:

  1. Judeţul Covasna, prin Consiliul Judeţean Covasna
  2. Comuna Belin, prin Consiliul Local al comunei Belin
  3. Comuna Bodoc, prin Consiliul Local al comunei Bodoc
  4. Comuna Catalina, prin Consiliul Local al comunei Catalina,
  5. Comuna Malnaş prin Consiliul Local al comunei Malnaş,
  6. Comuna Vâlcele, prin Consiliul Local al comunei Vâlcele.

© Copyright Aquasic, 2013. Toate drepturile rezervate.
Webdesign: www.voidart.ro